Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Zamówienia powyżej 130 tys zł 1727 razy
2.  Uchwała Nr VI/40 /2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 lutego 2019 roku 1657 razy
3.  REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 1527 razy
4.  Zamówienia do 30 tys Euro - 2020 1509 razy
5.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2019 ROKU 1417 razy
6.  Uchwała Nr XVI/119/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 lutego 2020 roku 1082 razy
7.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2022 ROKU 1059 razy
8.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2020 ROKU 1042 razy
9.  SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2019 ROK 1041 razy
10.  Wniosek o przedłużenie terminu wycinki drzew 1032 razy
11.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2021 ROKU 1019 razy
12.  Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Waśniów z dnia 11 luty 2019 roku 949 razy
13.  Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew 931 razy
14.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY WAŚNIÓW ZŁOŻONE W 2022 ROKU 916 razy
15.  Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Waśniów z dnia 21 luty 2019 roku 900 razy
16.  Uchwała Nr XXXI/158/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 31 grudnia 2012 roku 867 razy
17.  Uchwała Nr XXVI/128/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 września 2012 roku 821 razy
18.  Uchwała Nr XXVIII/140/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 października 2012 roku 768 razy
19.  wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu 749 razy
20.  Projekt Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Waśniów 744 razy
21.  Uchwała Nr XLII/223/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 5 grudnia 2013 roku 730 razy
22.  Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy w Waśniowie z dnia 22 sierpnia 2014 roku 724 razy
23.  Uchwała Nr XXXVII/260/2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2021 roku 719 razy
24.  Uchwała Nr XXIX/144/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 listopada 2012 roku 711 razy
25.  Uchwała Nr XXXII/159/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18 stycznia 2013 roku 686 razy
26.  Uchwała Nr XLII/222/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 5 grudnia 2013 roku 661 razy
27.  Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Waśniów z dnia 19 stycznia 2015 roku 659 razy
28.  Uchwała Nr IV/18/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2014 roku 658 razy
29.  Interpelacja radnego Mirosława Chamery z dnia 05 kwietnia 2019 roku 646 razy
30.  Uchwała Nr XXXVI/187/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 listopada 2009 roku 643 razy
W sumie 28594 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Zarządzenia kat. główna 11.2 %
2.  Przetargi kat. główna 10.3 %
3.  Uchwały kat. główna 8.6 %
4.  Informacje bieżące kat. główna 6.5 %
5.  Rada Gminy kat. główna 2.7 %
6.  Uchwały - 2004 2.6 %
7.  Wójt Gminy kat. główna 2.2 %
8.  Uchwały - 2006 1.9 %
9.  Uchwały - 2005 1.8 %
10.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1.7 %
11.  Uchwały - 2007 1.6 %
12.  Budżet gminy kat. główna 1.5 %
13.  Ochrona Środowiska kat. główna 1.5 %
14.  Uchwały - 2008 1.4 %
15.  Urząd Gminy kat. główna 1.3 %
16.  Oświadczenia majątkowe kierowników kat. główna 1.2 %
17.  Statut kat. główna 1.1 %
18.  Zamówienia do 130 tys zł. kat. główna 1.1 %
19.  Zarządzenia 2008 1 %
20.  Jednostki pomocnicze kat. główna 1 %
21.  Zarządzenia 2009 1 %
22.  Organizacje pozarządowe kat. główna 1 %
23.  Podatki, opłaty lokalne, ulgi, umorzenia kat. główna 0.9 %
24.  Zarządzenia 2010 0.9 %
25.  Uchwały - 2009 0.9 %
26.  Opinie RIO kat. główna 0.9 %
27.  Zarządzenia 2007 0.8 %
28.  Zamówienia powyżej 130 tys zł. kat. główna 0.8 %
29.  Przewodniczący Rady 0.7 %
30.  Spis spraw kat. główna 0.7 %
31.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0.7 %
32.  Stanowiska kat. główna 0.7 %
33.  Uchwały - 2010 0.7 %
34.  Dane kat. główna 0.7 %
35.  Regulamin kat. główna 0.7 %
36.  Oświadczenia majątkowe-2004 0.6 %
37.  Kontrole kat. główna 0.6 %
38.  Archiwum - Rada Gminy 0.6 %
39.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2005 0.6 %
40.  Petycje kat. główna 0.6 %
41.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2004 0.6 %
42.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2008 0.5 %
43.  Protokoły z sesji Rady Gminy kat. główna 0.5 %
44.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2006 0.5 %
45.  Archiwum - Wójt Gminy 0.5 %
46.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2007 0.5 %
47.  Nieodpłatna pomoc prawna kat. główna 0.5 %
48.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.5 %
49.  Pliki do pobrania - sprawy kat. główna 0.5 %
50.  Fundusze kat. główna 0.5 %
51.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0.4 %
52.  Oświadczenia majątkowe - 2003 0.4 %
53.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2010 0.4 %
54.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.4 %
55.  Wybory Prezydenta RP 2020 kat. główna 0.4 %
56.  Gospodarka komunalna kat. główna 0.4 %
57.  Oświadczenia majątkowe - 2006/III 0.4 %
58.  Oświadczenia majątkowe 0.4 %
59.  Wybory samorządowe 2018 kat. główna 0.4 %
60.  Oświadczenia majątkowe - 2007 0.4 %
61.  Oświadczenia majątkowe - 2006 0.4 %
62.  Oświadczenia majątkowe - 2005 0.4 %
63.  Rejestr Skarg i Wniosków kat. główna 0.4 %
64.  Skład Rady 0.4 %
65.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2009 0.4 %
66.  Rejestr wydawanych upoważnień kat. główna 0.4 %
67.  Uchwały - 2011 0.3 %
68.  Komisje Rady 0.3 %
69.  Oświadczenia majątkowe - 2006/II 0.3 %
70.  Zarządzenia 2003 0.3 %
71.  Zarządzenia 2004 0.3 %
72.  Oświadczenia majątkowe - 2008 0.3 %
73.  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie 0.3 %
74.  Zarządzenia 2006 0.3 %
75.  Zarządzenia 2005 0.3 %
76.  Zarządzenia 2011 0.3 %
77.  Uchwały - 2003 0.3 %
78.  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 kat. główna 0.2 %
79.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.2 %
80.  Oświadczenia majątkowe - 2010 0.2 %
81.  Oświadczenia majątkowe - 2009 0.2 %
82.  Uchwały - 2002 0.2 %
83.  Oświadczenia 0.2 %
84.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2006 0.2 %
85.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy kat. główna 0.1 %
86.  Protokoły 2008 0.1 %
87.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2010 0.1 %
88.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2011 0.1 %
89.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2009 0.1 %
90.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 kat. główna 0.1 %
91.  Majątek gminy kat. główna 0.1 %
92.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego kat. główna 0.1 %
93.  Ochrona Danych Osobowych kat. główna 0.1 %
94.  Sekretarz 0.1 %
95.  Podatek od nieruchomości 0.1 %
96.  Informacje osobowe 0.1 %
97.  Sesje rady i protokoły z sesji 0.1 %
98.  Wybory do Sejmu i Senatu 2023 kat. główna 0.1 %
99.  Ewidencja ludności 0.1 %
100.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2007 0.1 %
101.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie 0.1 %
102.  Komórki organizacyjne (referaty) i ich zadania 0.1 %
103.  Zadania i uprawnienia Przewodniczącego 0.1 %
104.  Informacje osobowe członków Rady 0.1 %
105.  Podatek od środków transportu 0.1 %
106.  Statystyka pracy 0.1 %
107.  Urzędowa tablica ogłoszeń 0.1 %
108.  Podatek rolny 0.1 %
109.  Przyjęcia interesantów 0.1 %
110.  Zadania i kompetencje 0.1 %
111.  Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie 0.1 %
112.  Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 0.1 %
113.  Zatrudnienie i wynagrodzenie 0.1 %
114.  Komunikaty i zarządzenia 0.1 %
115.  Kadra Kierownicza 0.1 %
116.  Informacje i zadania w realizacji 0.1 %
117.  Informacje osobowe 0.1 %
118.  Pełna sprawozdawczość urzędowa 0.1 %
119.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.1 %
120.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2008 0.1 %
121.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.1 %
122.  Radca prawny 0.1 %
123.  Informacja publiczna kat. główna 0.1 %
124.  Referat Techniczny 0.1 %
125.  Koordynator ds. dostępności kat. główna 0.1 %
126.  Mienie i wyposażenie 0.1 %
127.  Kontrole - 2008 0.1 %
128.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie 0.1 %
129.  Gminna Biblioteka Publiczna 0.1 %
130.  Protokoły 2009 0.1 %
131.  Plany Zamówień kat. główna 0.1 %
132.  Zarządzenia 2002 0.1 %
133.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie 0.1 %
134.  NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 kat. główna 0.1 %
135.  Plan pracy Rady Gminy 0.1 %
136.  Sołectwo Boksyce 0 %
137.  Sołectwo Kraszków 0 %
138.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0 %
139.  Sołectwo Wronów 0 %
140.  Sołectwo Momina 0 %
141.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2003 0 %
142.  Sołectwo Strupice 0 %
143.  Sołectwo Dobruchna 0 %
144.  Sołectwo Janowice 0 %
145.  Sołectwo Nowy Skoszyn 0 %
146.  Sołectwo Czajęcice 0 %
147.  Sołectwo Jeżów 0 %
148.  Sołectwo Waśniów 0 %
149.  Sołectwo Sarnia Zwola 0 %
150.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2011 0 %
151.  Sołectwo Śnieżkowice 0 %
152.  Sołectwo Roztylice 0 %
153.  Sołectwo Zajączkowice 0 %
154.  Sołectwo Grzegorzowice 0 %
155.  Sołectwo Prusinowice 0 %
156.  Sołectwo Worowice 0 %
157.  Sołectwo Nosów 0 %
158.  Sołectwo Stryczowice 0 %
159.  Sołectwo Garbacz 0 %
160.  Sołectwo Kotarszyn 0 %
161.  Sołectwo Milejowice 0 %
162.  Sołectwo Piotrów 0 %
163.  Sołectwo Sławęcice 0 %
164.  Sołectwo Wojciechowice 0 %
165.  Sołectwo Czażów 0 %
166.  Sołectwo Boleszyn 0 %
167.  Sołectwo Pękosławice 0 %
168.  Nieodpłatna Pomoc Prawna kat. główna 0 %
169.  eSesja kat. główna 0 %
170.  Transmisje obrad RG online kat. główna 0 %
171.  Zarządzenia 2012 0 %
172.  321 0 %
173.  marcin3 0 %
174.  marcin9 0 %
175.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
176.  nina 0 %
177.  Podstawowe informacje 0 %
178.  test8 0 %
179.  Uchwały Zarządu 0 %
180.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
181.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2021 0 %
182.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie 0 %
183.  Zarządzenia 2023 0 %
184.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2019 0 %
185.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2024 0 %
186.  Uchwały - 2023 0 %
187.  Uchwały - 2019 0 %
188.  Interpelacje Radnych Rady Gminy 0 %
189.  Centrum Usług Wspólnych w Waśniowie 0 %
190.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2023 0 %
191.  Uchwały - 2022 0 %
192.  Protokoły 2019 0 %
193.  Zarządzenia 2021 0 %
194.  Zarządzenia 2020 0 %
195.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
196.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2022 0 %
197.  Zarządzenia 2022 0 %
198.  Uchwały - 2020 0 %
199.  Uchwały - 2021 0 %
200.  Zarządzenia 2017 0 %
201.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2020 0 %
202.  Posiedzenia Zarządu 0 %
203.  Zarządzenia 2019 0 %
204.  Skład osobowy Zarządu 0 %
205.  Zarządzenia 2014 0 %
206.  Uchwały - 2014 0 %
207.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2014 0 %
208.  Karty usług - USC 0 %
209.  Karty usług - ewidencja ludności - dowody osobiste 0 %
210.  Zarządzenia 2013 0 %
211.  Uchwały - 2013 0 %
212.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2013 0 %
213.  Sprawozdania finansowe za 2012 rok 0 %
214.  Uchwały - 2012 0 %
215.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2012 0 %
216.  CUW Waśniów 0 %
217.  Gimnazjum w Waśniowie 0 %
218.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie 0 %
219.  Protokoły 2018 0 %
220.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2015 0 %
221.  Zarządzenia 2015 0 %
222.  Uchwały - 2018 0 %
223.  Zarządzenia 2018 0 %
224.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2018 0 %
225.  Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Waśniowie 0 %
226.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2017 0 %
227.  Uchwały - 2017 0 %
228.  Rejestr instytucji kultury 0 %
229.  Informacja o jakości wody 0 %
230.  Zarządzenia 2016 0 %
231.  Uchwały - 2016 0 %
232.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2016 0 %
233.  Głosowania 0 %
234.  Zaproszenia na sesję 0 %
235.  Uchwały - 2015 0 %
236.  RAPORT O STANIE GMINY 0 %
Oficjalna strona www

Urząd Gminy Waśniów
ul. Rynek 24
27-425 Waśniów

tel. (0-41) 2646026
fax (0-41) 2646028

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.