Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Publicznie dostępny wykaz danych 2273 razy
2.  Zamówienia powyżej 130 tys zł 1831 razy
3.  Zamówienia do 30 tys Euro - 2020 1589 razy
4.  REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 1557 razy
5.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2019 ROKU 1449 razy
6.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2022 ROKU 1244 razy
7.  Uchwała Nr XVI/119/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 lutego 2020 roku 1108 razy
8.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY WAŚNIÓW ZŁOŻONE W 2022 ROKU 1105 razy
9.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2020 ROKU 1074 razy
10.  Wniosek o przedłużenie terminu wycinki drzew 1057 razy
11.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2021 ROKU 1053 razy
12.  wniosek o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu 1008 razy
13.  Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew 959 razy
14.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2023 ROKU 924 razy
15.  Uchwała Nr XXXI/158/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 31 grudnia 2012 roku 895 razy
16.  Nieodpłatna Pomoc Prawna 867 razy
17.  Uchwała Nr XXVI/128/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 września 2012 roku 861 razy
18.  Uchwała Nr XXXVII/260/2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2021 roku 825 razy
19.  KOREKTA OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ZŁOŻONEGO W DNIU 30.04.2018 ROKU 821 razy
20.  Uchwała Nr XXVIII/140/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 października 2012 roku 798 razy
21.  Projekt Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Waśniów 774 razy
22.  Uchwała Nr XLII/223/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 5 grudnia 2013 roku 760 razy
23.  Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy w Waśniowie z dnia 22 sierpnia 2014 roku 752 razy
24.  Uchwała Nr XXIX/144/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 listopada 2012 roku 734 razy
25.  Uchwała Nr XXXII/159/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18 stycznia 2013 roku 721 razy
26.  OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WAŚNIÓW z dnia 2 grudnia 2019 roku 715 razy
27.  Obwieszczenie Wójta Gminy Waśniów z dnia 16 października 2019 roku 691 razy
28.  Uchwała Nr XLII/222/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 5 grudnia 2013 roku 690 razy
29.  Uchwała Nr IV/18/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 30 grudnia 2014 roku 686 razy
30.  Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Waśniów z dnia 19 stycznia 2015 roku 685 razy
W sumie 30506 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Zarządzenia kat. główna 13.1 %
2.  Przetargi kat. główna 9.8 %
3.  Uchwały kat. główna 9.6 %
4.  Informacje bieżące kat. główna 7 %
5.  Rada Gminy kat. główna 3 %
6.  Uchwały - 2004 2.4 %
7.  Wójt Gminy kat. główna 2.1 %
8.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1.8 %
9.  Uchwały - 2006 1.7 %
10.  Budżet gminy kat. główna 1.7 %
11.  Uchwały - 2005 1.7 %
12.  Ochrona Środowiska kat. główna 1.6 %
13.  Uchwały - 2007 1.5 %
14.  Uchwały - 2008 1.3 %
15.  Urząd Gminy kat. główna 1.2 %
16.  Oświadczenia majątkowe kierowników kat. główna 1.2 %
17.  Zamówienia do 130 tys zł. kat. główna 1.1 %
18.  Statut kat. główna 1 %
19.  Jednostki pomocnicze kat. główna 1 %
20.  Opinie RIO kat. główna 1 %
21.  Organizacje pozarządowe kat. główna 1 %
22.  Podatki, opłaty lokalne, ulgi, umorzenia kat. główna 1 %
23.  Zarządzenia 2008 0.9 %
24.  Zarządzenia 2009 0.9 %
25.  Zarządzenia 2010 0.8 %
26.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0.8 %
27.  Uchwały - 2009 0.8 %
28.  Zamówienia powyżej 130 tys zł. kat. główna 0.8 %
29.  Zarządzenia 2007 0.8 %
30.  Przewodniczący Rady 0.7 %
31.  Petycje kat. główna 0.7 %
32.  Kontrole kat. główna 0.7 %
33.  Spis spraw kat. główna 0.7 %
34.  Stanowiska kat. główna 0.6 %
35.  Uchwały - 2010 0.6 %
36.  Dane kat. główna 0.6 %
37.  Regulamin kat. główna 0.6 %
38.  Protokoły z sesji Rady Gminy kat. główna 0.6 %
39.  Oświadczenia majątkowe-2004 0.6 %
40.  Archiwum - Rada Gminy 0.5 %
41.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2005 0.5 %
42.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2004 0.5 %
43.  Nieodpłatna pomoc prawna kat. główna 0.5 %
44.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2008 0.5 %
45.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2006 0.5 %
46.  Wybory Prezydenta RP 2020 kat. główna 0.5 %
47.  Pliki do pobrania - sprawy kat. główna 0.5 %
48.  Archiwum - Wójt Gminy 0.5 %
49.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2007 0.4 %
50.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.4 %
51.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0.4 %
52.  Fundusze kat. główna 0.4 %
53.  Oświadczenia majątkowe - 2003 0.4 %
54.  Gospodarka komunalna kat. główna 0.4 %
55.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.4 %
56.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2010 0.4 %
57.  Oświadczenia majątkowe - 2006/III 0.4 %
58.  Oświadczenia majątkowe 0.4 %
59.  Oświadczenia majątkowe - 2007 0.4 %
60.  Rejestr Skarg i Wniosków kat. główna 0.4 %
61.  Oświadczenia majątkowe - 2006 0.4 %
62.  Oświadczenia majątkowe - 2005 0.4 %
63.  Skład Rady 0.3 %
64.  Rejestr wydawanych upoważnień kat. główna 0.3 %
65.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2009 0.3 %
66.  Wybory samorządowe 2024 kat. główna 0.3 %
67.  Uchwały - 2011 0.3 %
68.  Komisje Rady 0.3 %
69.  Oświadczenia majątkowe - 2006/II 0.3 %
70.  Zarządzenia 2003 0.3 %
71.  Konsultacje społeczne kat. główna 0.3 %
72.  Zarządzenia 2004 0.3 %
73.  Oświadczenia majątkowe - 2008 0.3 %
74.  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie 0.3 %
75.  Zarządzenia 2006 0.3 %
76.  Zarządzenia 2005 0.2 %
77.  Zarządzenia 2011 0.2 %
78.  Uchwały - 2003 0.2 %
79.  Oświadczenia majątkowe - 2010 0.2 %
80.  Oświadczenia majątkowe - 2009 0.2 %
81.  Uchwały - 2002 0.2 %
82.  Oświadczenia 0.2 %
83.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2006 0.2 %
84.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy kat. główna 0.2 %
85.  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego kat. główna 0.2 %
86.  Wybory do Sejmu i Senatu 2023 kat. główna 0.1 %
87.  Protokoły 2008 0.1 %
88.  Majątek gminy kat. główna 0.1 %
89.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2010 0.1 %
90.  Ochrona Danych Osobowych kat. główna 0.1 %
91.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2011 0.1 %
92.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2009 0.1 %
93.  Sekretarz 0.1 %
94.  Podatek od nieruchomości 0.1 %
95.  Informacje osobowe 0.1 %
96.  Sesje rady i protokoły z sesji 0.1 %
97.  Ewidencja ludności 0.1 %
98.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2007 0.1 %
99.  Informacja publiczna kat. główna 0.1 %
100.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie 0.1 %
101.  Komórki organizacyjne (referaty) i ich zadania 0.1 %
102.  Zadania i uprawnienia Przewodniczącego 0.1 %
103.  Informacje osobowe członków Rady 0.1 %
104.  Podatek od środków transportu 0.1 %
105.  Statystyka pracy 0.1 %
106.  Koordynator ds. dostępności kat. główna 0.1 %
107.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0.1 %
108.  Urzędowa tablica ogłoszeń 0.1 %
109.  Podatek rolny 0.1 %
110.  Przyjęcia interesantów 0.1 %
111.  Zadania i kompetencje 0.1 %
112.  Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie 0.1 %
113.  Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 0.1 %
114.  Zatrudnienie i wynagrodzenie 0.1 %
115.  Komunikaty i zarządzenia 0.1 %
116.  Kadra Kierownicza 0.1 %
117.  Informacje i zadania w realizacji 0.1 %
118.  Informacje osobowe 0.1 %
119.  Pełna sprawozdawczość urzędowa 0.1 %
120.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2008 0.1 %
121.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.1 %
122.  Radca prawny 0.1 %
123.  Referat Techniczny 0.1 %
124.  Mienie i wyposażenie 0.1 %
125.  Kontrole - 2008 0.1 %
126.  Plany Zamówień kat. główna 0.1 %
127.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie 0.1 %
128.  Gminna Biblioteka Publiczna 0.1 %
129.  NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 kat. główna 0.1 %
130.  Protokoły 2009 0.1 %
131.  Zarządzenia 2002 0.1 %
132.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 kat. główna 0.1 %
133.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie 0.1 %
134.  Plan pracy Rady Gminy 0 %
135.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0 %
136.  Sołectwo Boksyce 0 %
137.  Sołectwo Kraszków 0 %
138.  Sołectwo Wronów 0 %
139.  Sołectwo Momina 0 %
140.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2003 0 %
141.  Sołectwo Strupice 0 %
142.  Sołectwo Dobruchna 0 %
143.  Sołectwo Nowy Skoszyn 0 %
144.  Sołectwo Janowice 0 %
145.  Sołectwo Czajęcice 0 %
146.  Sołectwo Jeżów 0 %
147.  Sołectwo Sarnia Zwola 0 %
148.  Sołectwo Waśniów 0 %
149.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2011 0 %
150.  Sołectwo Śnieżkowice 0 %
151.  Sołectwo Roztylice 0 %
152.  Sołectwo Zajączkowice 0 %
153.  Sołectwo Grzegorzowice 0 %
154.  Sołectwo Prusinowice 0 %
155.  Sołectwo Worowice 0 %
156.  Sołectwo Nosów 0 %
157.  Sołectwo Stryczowice 0 %
158.  Sołectwo Garbacz 0 %
159.  Sołectwo Kotarszyn 0 %
160.  Sołectwo Milejowice 0 %
161.  Sołectwo Piotrów 0 %
162.  Sołectwo Sławęcice 0 %
163.  Sołectwo Czażów 0 %
164.  Sołectwo Wojciechowice 0 %
165.  Sołectwo Boleszyn 0 %
166.  Sołectwo Pękosławice 0 %
167.  Nieodpłatna Pomoc Prawna kat. główna 0 %
168.  eSesja kat. główna 0 %
169.  Transmisje obrad RG online kat. główna 0 %
170.  Zarządzenia 2012 0 %
171.  321 0 %
172.  marcin3 0 %
173.  marcin9 0 %
174.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
175.  nina 0 %
176.  Podstawowe informacje 0 %
177.  test8 0 %
178.  Uchwały Zarządu 0 %
179.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
180.  Uchwały - 2022 0 %
181.  Zarządzenia 2023 0 %
182.  Protokoły 2019 0 %
183.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie 0 %
184.  Skład osobowy Zarządu 0 %
185.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2019 0 %
186.  Uchwały - 2021 0 %
187.  Zarządzenia 2019 0 %
188.  Uchwały - 2019 0 %
189.  Interpelacje Radnych Rady Gminy 0 %
190.  Uchwały - 2023 0 %
191.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2023 0 %
192.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2024 0 %
193.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2021 0 %
194.  Zarządzenia 2021 0 %
195.  Zarządzenia 2024 0 %
196.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2020 0 %
197.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2022 0 %
198.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
199.  Zarządzenia 2022 0 %
200.  Zarządzenia 2020 0 %
201.  Posiedzenia Zarządu 0 %
202.  Uchwały - 2024 0 %
203.  Uchwały - 2020 0 %
204.  Centrum Usług Wspólnych w Waśniowie 0 %
205.  Uchwały - 2018 0 %
206.  Zarządzenia 2014 0 %
207.  Uchwały - 2014 0 %
208.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2014 0 %
209.  Karty usług - USC 0 %
210.  Karty usług - ewidencja ludności - dowody osobiste 0 %
211.  Zarządzenia 2013 0 %
212.  Uchwały - 2013 0 %
213.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2013 0 %
214.  Sprawozdania finansowe za 2012 rok 0 %
215.  Uchwały - 2012 0 %
216.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2012 0 %
217.  RAPORT O STANIE GMINY 0 %
218.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie 0 %
219.  Gimnazjum w Waśniowie 0 %
220.  Protokoły 2018 0 %
221.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2015 0 %
222.  Zarządzenia 2015 0 %
223.  Zarządzenia 2018 0 %
224.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2018 0 %
225.  Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Waśniowie 0 %
226.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2017 0 %
227.  Uchwały - 2017 0 %
228.  Zarządzenia 2017 0 %
229.  Rejestr instytucji kultury 0 %
230.  Informacja o jakości wody 0 %
231.  Zarządzenia 2016 0 %
232.  Uchwały - 2016 0 %
233.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2016 0 %
234.  Głosowania 0 %
235.  Zaproszenia na sesję 0 %
236.  Uchwały - 2015 0 %
237.  CUW Waśniów 0 %
Oficjalna strona www

Urząd Gminy Waśniów
ul. Rynek 24
27-425 Waśniów

tel. (0-41) 2646026
fax (0-41) 2646028

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.