Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Statut Gminy Waśniów 7704 razy
2.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2016 ROKU 2264 razy
3.  Publicznie dostępny wykaz danych 2172 razy
4.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2017 ROKU 1904 razy
5.  Uchwała Nr XLIII/249/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2017 roku 1882 razy
6.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2018 ROKU 1581 razy
7.  Uchwała Nr VI/40 /2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 lutego 2019 roku 1363 razy
8.  REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 1297 razy
9.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2019 ROKU 1242 razy
10.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY WAŚNIÓW ZŁOŻONE W 2018 ROKU 1170 razy
11.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY WAŚNIÓW ZŁOŻONE W 2016 ROKU 1162 razy
12.  SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK 1124 razy
13.  Zaproszenie do złożenia oferty 1049 razy
14.  SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2017 ROK 995 razy
15.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY WAŚNIÓW ZŁOŻONE W 2017 ROKU 899 razy
16.  Uchwała Nr XVI/119/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 lutego 2020 roku 852 razy
17.  Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Waśniów z dnia 11 luty 2019 roku 803 razy
18.  SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2019 ROK 800 razy
19.  Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew 792 razy
20.  Uchwała Nr XXV/133/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016 roku 790 razy
21.  Zamówienia do 30 tys Euro - 2020 754 razy
22.  Zamówienia powyżej 130 tys zł 752 razy
23.  Zarządzenie Nr 5/1/2016 Wójta Gminy Waśniów z dnia 25 lutego 2016 roku 737 razy
24.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2020 ROKU 727 razy
25.  Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Waśniów z dnia 21 luty 2019 roku 724 razy
26.  Uchwała Nr XXXI/158/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 31 grudnia 2012 roku 723 razy
27.  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WÓJTA GMINY WAŚNIÓW ZŁOŻONE W 2016 ROKU 722 razy
28.  Uchwała Nr XXVI/128/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 września 2012 roku 678 razy
29.  Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych 664 razy
30.  INFORMACJA 654 razy
W sumie 38980 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 10.7 %
2.  Informacje bieżące kat. główna 4.8 %
3.  Uchwały - 2004 4.3 %
4.  Uchwały - 2006 3.1 %
5.  Zarządzenia kat. główna 3.1 %
6.  Uchwały - 2005 3 %
7.  Wójt Gminy kat. główna 2.8 %
8.  Uchwały kat. główna 2.6 %
9.  Uchwały - 2007 2.6 %
10.  Uchwały - 2008 2.3 %
11.  Statut kat. główna 1.7 %
12.  Zarządzenia 2008 1.7 %
13.  Rada Gminy kat. główna 1.6 %
14.  Zarządzenia 2009 1.6 %
15.  Urząd Gminy kat. główna 1.5 %
16.  Zarządzenia 2010 1.4 %
17.  Uchwały - 2009 1.4 %
18.  Zarządzenia 2007 1.4 %
19.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1.3 %
20.  Ochrona Środowiska kat. główna 1.3 %
21.  Przewodniczący Rady 1.2 %
22.  Uchwały - 2010 1.1 %
23.  Stanowiska kat. główna 1.1 %
24.  Dane kat. główna 1.1 %
25.  Spis spraw kat. główna 1.1 %
26.  Oświadczenia majątkowe-2004 1 %
27.  Regulamin kat. główna 1 %
28.  Oświadczenia majątkowe kierowników kat. główna 1 %
29.  Archiwum - Rada Gminy 1 %
30.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2005 1 %
31.  Budżet gminy kat. główna 0.9 %
32.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2004 0.9 %
33.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2008 0.9 %
34.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2006 0.8 %
35.  Archiwum - Wójt Gminy 0.8 %
36.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.8 %
37.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2007 0.8 %
38.  Podatki, opłaty lokalne, ulgi, umorzenia kat. główna 0.8 %
39.  Organizacje pozarządowe kat. główna 0.7 %
40.  Oświadczenia majątkowe - 2003 0.7 %
41.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.7 %
42.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2010 0.7 %
43.  Oświadczenia majątkowe - 2006/III 0.7 %
44.  Fundusze kat. główna 0.7 %
45.  Oświadczenia majątkowe 0.7 %
46.  Oświadczenia majątkowe - 2007 0.7 %
47.  Oświadczenia majątkowe - 2006 0.7 %
48.  Oświadczenia majątkowe - 2005 0.7 %
49.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.6 %
50.  Skład Rady 0.6 %
51.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0.6 %
52.  Gospodarka komunalna kat. główna 0.6 %
53.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2009 0.6 %
54.  Uchwały - 2011 0.6 %
55.  Komisje Rady 0.6 %
56.  Oświadczenia majątkowe - 2006/II 0.6 %
57.  Zarządzenia 2003 0.6 %
58.  Rejestr Skarg i Wniosków kat. główna 0.5 %
59.  Rejestr wydawanych upoważnień kat. główna 0.5 %
60.  Zarządzenia 2004 0.5 %
61.  Kontrole kat. główna 0.5 %
62.  Oświadczenia majątkowe - 2008 0.5 %
63.  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie 0.5 %
64.  Zarządzenia 2006 0.5 %
65.  Pliki do pobrania - sprawy kat. główna 0.4 %
66.  Zarządzenia 2005 0.4 %
67.  Zarządzenia 2011 0.4 %
68.  Uchwały - 2003 0.4 %
69.  Oświadczenia majątkowe - 2010 0.4 %
70.  Oświadczenia majątkowe - 2009 0.3 %
71.  Uchwały - 2002 0.3 %
72.  Oświadczenia 0.3 %
73.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2006 0.3 %
74.  Protokoły z sesji Rady Gminy kat. główna 0.3 %
75.  Protokoły 2008 0.2 %
76.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2010 0.2 %
77.  Opinie RIO kat. główna 0.2 %
78.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2011 0.2 %
79.  Zamówienia do 130 tys zł. kat. główna 0.2 %
80.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2009 0.2 %
81.  Sekretarz 0.2 %
82.  Podatek od nieruchomości 0.2 %
83.  Informacje osobowe 0.2 %
84.  Sesje rady i protokoły z sesji 0.2 %
85.  Ewidencja ludności 0.2 %
86.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2007 0.2 %
87.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie 0.2 %
88.  Komórki organizacyjne (referaty) i ich zadania 0.2 %
89.  Zadania i uprawnienia Przewodniczącego 0.2 %
90.  Informacje osobowe członków Rady 0.2 %
91.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0.2 %
92.  Podatek od środków transportu 0.2 %
93.  Statystyka pracy 0.2 %
94.  Urzędowa tablica ogłoszeń 0.2 %
95.  Podatek rolny 0.2 %
96.  Przyjęcia interesantów 0.1 %
97.  Zadania i kompetencje 0.1 %
98.  Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie 0.1 %
99.  Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 0.1 %
100.  Zatrudnienie i wynagrodzenie 0.1 %
101.  Komunikaty i zarządzenia 0.1 %
102.  Kadra Kierownicza 0.1 %
103.  Zamówienia powyżej 130 tys zł. kat. główna 0.1 %
104.  Informacje i zadania w realizacji 0.1 %
105.  Informacje osobowe 0.1 %
106.  Pełna sprawozdawczość urzędowa 0.1 %
107.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2008 0.1 %
108.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.1 %
109.  Radca prawny 0.1 %
110.  Referat Techniczny 0.1 %
111.  Nieodpłatna pomoc prawna kat. główna 0.1 %
112.  Wybory samorządowe 2018 kat. główna 0.1 %
113.  Mienie i wyposażenie 0.1 %
114.  Kontrole - 2008 0.1 %
115.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie 0.1 %
116.  Gminna Biblioteka Publiczna 0.1 %
117.  Petycje kat. główna 0.1 %
118.  Wybory Prezydenta RP 2020 kat. główna 0.1 %
119.  Protokoły 2009 0.1 %
120.  Zarządzenia 2002 0.1 %
121.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie 0.1 %
122.  Plan pracy Rady Gminy 0.1 %
123.  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 kat. główna 0.1 %
124.  Sołectwo Boksyce 0.1 %
125.  Sołectwo Kraszków 0.1 %
126.  Sołectwo Wronów 0.1 %
127.  Sołectwo Momina 0.1 %
128.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2003 0.1 %
129.  Sołectwo Strupice 0.1 %
130.  Sołectwo Dobruchna 0.1 %
131.  Sołectwo Janowice 0.1 %
132.  Sołectwo Nowy Skoszyn 0.1 %
133.  Sołectwo Czajęcice 0.1 %
134.  Sołectwo Jeżów 0.1 %
135.  Sołectwo Waśniów 0.1 %
136.  Sołectwo Sarnia Zwola 0.1 %
137.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2011 0.1 %
138.  Sołectwo Śnieżkowice 0.1 %
139.  Sołectwo Roztylice 0.1 %
140.  Sołectwo Grzegorzowice 0.1 %
141.  Sołectwo Zajączkowice 0.1 %
142.  Sołectwo Prusinowice 0.1 %
143.  Sołectwo Worowice 0.1 %
144.  Sołectwo Nosów 0.1 %
145.  Sołectwo Stryczowice 0.1 %
146.  Sołectwo Garbacz 0.1 %
147.  Sołectwo Kotarszyn 0.1 %
148.  Sołectwo Milejowice 0.1 %
149.  Sołectwo Piotrów 0 %
150.  Sołectwo Sławęcice 0 %
151.  Sołectwo Czażów 0 %
152.  Sołectwo Wojciechowice 0 %
153.  Sołectwo Boleszyn 0 %
154.  Sołectwo Pękosławice 0 %
155.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy kat. główna 0 %
156.  Majątek gminy kat. główna 0 %
157.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 kat. główna 0 %
158.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
159.  Ochrona Danych Osobowych kat. główna 0 %
160.  Konsultacje społeczne kat. główna 0 %
161.  NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 kat. główna 0 %
162.  Koordynator ds. dostępności kat. główna 0 %
163.  Informacja publiczna kat. główna 0 %
164.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0 %
165.  Zarządzenia 2012 0 %
166.  Nieodpłatna Pomoc Prawna kat. główna 0 %
167.  eSesja kat. główna 0 %
168.  Transmisje obrad RG online kat. główna 0 %
169.  321 0 %
170.  marcin3 0 %
171.  marcin9 0 %
172.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
173.  nina 0 %
174.  Podstawowe informacje 0 %
175.  test8 0 %
176.  Uchwały Zarządu 0 %
177.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
178.  Zarządzenia 2021 0 %
179.  Zarządzenia 2018 0 %
180.  Uchwały - 2018 0 %
181.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2018 0 %
182.  Centrum Usług Wspólnych w Waśniowie 0 %
183.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2013 0 %
184.  Uchwały - 2021 0 %
185.  Interpelacje Radnych Rady Gminy 0 %
186.  Uchwały - 2019 0 %
187.  Skład osobowy Zarządu 0 %
188.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2021 0 %
189.  Uchwały - 2020 0 %
190.  Zarządzenia 2020 0 %
191.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2020 0 %
192.  Protokoły 2019 0 %
193.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie 0 %
194.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2019 0 %
195.  Zarządzenia 2019 0 %
196.  Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Waśniowie 0 %
197.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2017 0 %
198.  Uchwały - 2014 0 %
199.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2014 0 %
200.  Karty usług - USC 0 %
201.  Karty usług - ewidencja ludności - dowody osobiste 0 %
202.  Zarządzenia 2013 0 %
203.  Uchwały - 2013 0 %
204.  Sprawozdania finansowe za 2012 rok 0 %
205.  Uchwały - 2012 0 %
206.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2012 0 %
207.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
208.  RAPORT O STANIE GMINY 0 %
209.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie 0 %
210.  Gimnazjum w Waśniowie 0 %
211.  Zarządzenia 2014 0 %
212.  Protokoły 2018 0 %
213.  Uchwały - 2017 0 %
214.  Zarządzenia 2017 0 %
215.  Rejestr instytucji kultury 0 %
216.  Posiedzenia Zarządu 0 %
217.  Informacja o jakości wody 0 %
218.  Zarządzenia 2016 0 %
219.  Uchwały - 2016 0 %
220.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2016 0 %
221.  Głosowania 0 %
222.  Zaproszenia na sesję 0 %
223.  Uchwały - 2015 0 %
224.  Zarządzenia 2015 0 %
225.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2015 0 %
226.  CUW Waśniów 0 %
Oficjalna strona www

Urząd Gminy Waśniów
ul. Rynek 24
27-425 Waśniów

tel. (0-41) 2646026
fax (0-41) 2646028

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.