Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Nr Nazwa artykułu Czytano
1.  Statut Gminy Waśniów 7660 razy
2.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2016 ROKU 2241 razy
3.  Publicznie dostępny wykaz danych 2159 razy
4.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2017 ROKU 1875 razy
5.  Uchwała Nr XLIII/249/2017 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2017 roku 1864 razy
6.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2018 ROKU 1561 razy
7.  Uchwała Nr VI/40 /2019 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 25 lutego 2019 roku 1342 razy
8.  REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 1278 razy
9.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2019 ROKU 1211 razy
10.  LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE W NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1185 razy
11.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY WAŚNIÓW ZŁOŻONE W 2016 ROKU 1142 razy
12.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY WAŚNIÓW ZŁOŻONE W 2018 ROKU 1125 razy
13.  SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2018 ROK 1101 razy
14.  Zaproszenie do złożenia oferty 1034 razy
15.  SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2017 ROK 973 razy
16.  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY WAŚNIÓW ZŁOŻONE W 2017 ROKU 885 razy
17.  Uchwała Nr XVI/119/2020 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 11 lutego 2020 roku 826 razy
18.  SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2016 ROK 810 razy
19.  Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew 782 razy
20.  Zarządzenie Nr 13/2019 Wójta Gminy Waśniów z dnia 11 luty 2019 roku 779 razy
21.  Uchwała Nr XXV/133/2016 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 lipca 2016 roku 773 razy
22.  SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA 2019 ROK 769 razy
23.  Zarządzenie Nr 5/1/2016 Wójta Gminy Waśniów z dnia 25 lutego 2016 roku 726 razy
24.  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 717 razy
25.  Uchwała Nr XXXI/158/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 31 grudnia 2012 roku 709 razy
26.  OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WÓJTA GMINY WAŚNIÓW ZŁOŻONE W 2016 ROKU 706 razy
27.  Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Waśniów z dnia 21 luty 2019 roku 700 razy
28.  Zamówienia powyżej 130 tys zł 678 razy
29.  Zamówienia do 30 tys Euro - 2020 666 razy
30.  Uchwała Nr XXVI/128/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 10 września 2012 roku 659 razy
W sumie 38936 razy

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 10.5 %
2.  Informacje bieżące kat. główna 4.7 %
3.  Uchwały - 2004 4.5 %
4.  Uchwały - 2006 3.2 %
5.  Uchwały - 2005 3.1 %
6.  Wójt Gminy kat. główna 2.9 %
7.  Uchwały - 2007 2.7 %
8.  Uchwały - 2008 2.5 %
9.  Zarządzenia kat. główna 2.1 %
10.  Uchwały kat. główna 1.9 %
11.  Zarządzenia 2008 1.8 %
12.  Statut kat. główna 1.8 %
13.  Zarządzenia 2009 1.7 %
14.  Rada Gminy kat. główna 1.5 %
15.  Zarządzenia 2010 1.5 %
16.  Uchwały - 2009 1.5 %
17.  Urząd Gminy kat. główna 1.5 %
18.  Zarządzenia 2007 1.4 %
19.  Przewodniczący Rady 1.3 %
20.  Ochrona Środowiska kat. główna 1.2 %
21.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1.2 %
22.  Uchwały - 2010 1.2 %
23.  Stanowiska kat. główna 1.2 %
24.  Dane kat. główna 1.1 %
25.  Spis spraw kat. główna 1.1 %
26.  Oświadczenia majątkowe-2004 1.1 %
27.  Regulamin kat. główna 1 %
28.  Archiwum - Rada Gminy 1 %
29.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2005 1 %
30.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2004 1 %
31.  Oświadczenia majątkowe kierowników kat. główna 0.9 %
32.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2008 0.9 %
33.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2006 0.9 %
34.  Archiwum - Wójt Gminy 0.9 %
35.  Budżet gminy kat. główna 0.8 %
36.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2007 0.8 %
37.  Jednostki pomocnicze kat. główna 0.8 %
38.  Podatki, opłaty lokalne, ulgi, umorzenia kat. główna 0.8 %
39.  Oświadczenia majątkowe - 2003 0.8 %
40.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 0.7 %
41.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2010 0.7 %
42.  Oświadczenia majątkowe - 2006/III 0.7 %
43.  Oświadczenia majątkowe 0.7 %
44.  Fundusze kat. główna 0.7 %
45.  Oświadczenia majątkowe - 2007 0.7 %
46.  Oświadczenia majątkowe - 2006 0.7 %
47.  Oświadczenia majątkowe - 2005 0.7 %
48.  Organizacje pozarządowe kat. główna 0.7 %
49.  Skład Rady 0.7 %
50.  Stowarzyszenia i związki członkowskie kat. główna 0.7 %
51.  Rejestry i ewidencje kat. główna 0.6 %
52.  Gospodarka komunalna kat. główna 0.6 %
53.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2009 0.6 %
54.  Uchwały - 2011 0.6 %
55.  Komisje Rady 0.6 %
56.  Oświadczenia majątkowe - 2006/II 0.6 %
57.  Zarządzenia 2003 0.6 %
58.  Rejestr Skarg i Wniosków kat. główna 0.6 %
59.  Rejestr wydawanych upoważnień kat. główna 0.6 %
60.  Zarządzenia 2004 0.5 %
61.  Oświadczenia majątkowe - 2008 0.5 %
62.  Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie 0.5 %
63.  Kontrole kat. główna 0.5 %
64.  Zarządzenia 2006 0.5 %
65.  Zarządzenia 2005 0.5 %
66.  Zarządzenia 2011 0.5 %
67.  Uchwały - 2003 0.5 %
68.  Pliki do pobrania - sprawy kat. główna 0.4 %
69.  Oświadczenia majątkowe - 2010 0.4 %
70.  Oświadczenia majątkowe - 2009 0.4 %
71.  Uchwały - 2002 0.4 %
72.  Oświadczenia 0.3 %
73.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2006 0.3 %
74.  Protokoły z sesji Rady Gminy kat. główna 0.3 %
75.  Protokoły 2008 0.3 %
76.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2010 0.2 %
77.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2011 0.2 %
78.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2009 0.2 %
79.  Sekretarz 0.2 %
80.  Podatek od nieruchomości 0.2 %
81.  Informacje osobowe 0.2 %
82.  Sesje rady i protokoły z sesji 0.2 %
83.  Ewidencja ludności 0.2 %
84.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2007 0.2 %
85.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Waśniowie 0.2 %
86.  Komórki organizacyjne (referaty) i ich zadania 0.2 %
87.  Zadania i uprawnienia Przewodniczącego 0.2 %
88.  Informacje osobowe członków Rady 0.2 %
89.  Podatek od środków transportu 0.2 %
90.  Statystyka pracy 0.2 %
91.  Urzędowa tablica ogłoszeń 0.2 %
92.  Podatek rolny 0.2 %
93.  Przyjęcia interesantów 0.2 %
94.  Zadania i kompetencje 0.2 %
95.  Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie 0.2 %
96.  Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 0.2 %
97.  Zatrudnienie i wynagrodzenie 0.2 %
98.  Komunikaty i zarządzenia 0.1 %
99.  Kadra Kierownicza 0.1 %
100.  Informacje i zadania w realizacji 0.1 %
101.  Informacje osobowe 0.1 %
102.  Pełna sprawozdawczość urzędowa 0.1 %
103.  Opinie RIO kat. główna 0.1 %
104.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2008 0.1 %
105.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.1 %
106.  Radca prawny 0.1 %
107.  Referat Techniczny 0.1 %
108.  Mienie i wyposażenie 0.1 %
109.  Kontrole - 2008 0.1 %
110.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Skoszynie 0.1 %
111.  Gminna Biblioteka Publiczna 0.1 %
112.  Protokoły 2009 0.1 %
113.  Sprawozdania finansowe kat. główna 0.1 %
114.  Zarządzenia 2002 0.1 %
115.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Boleszynie 0.1 %
116.  Plan pracy Rady Gminy 0.1 %
117.  Zamówienia do 130 tys zł. kat. główna 0.1 %
118.  Sołectwo Boksyce 0.1 %
119.  Nieodpłatna pomoc prawna kat. główna 0.1 %
120.  Wybory Prezydenta RP 2020 kat. główna 0.1 %
121.  Wybory samorządowe 2018 kat. główna 0.1 %
122.  Sołectwo Kraszków 0.1 %
123.  Petycje kat. główna 0.1 %
124.  Sołectwo Wronów 0.1 %
125.  Sołectwo Momina 0.1 %
126.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2003 0.1 %
127.  Sołectwo Strupice 0.1 %
128.  Sołectwo Dobruchna 0.1 %
129.  Sołectwo Janowice 0.1 %
130.  Sołectwo Nowy Skoszyn 0.1 %
131.  Sołectwo Czajęcice 0.1 %
132.  Sołectwo Jeżów 0.1 %
133.  Sołectwo Waśniów 0.1 %
134.  Sołectwo Sarnia Zwola 0.1 %
135.  Oświadczenia majątkowe kierowników - 2011 0.1 %
136.  Sołectwo Śnieżkowice 0.1 %
137.  Sołectwo Roztylice 0.1 %
138.  Sołectwo Zajączkowice 0.1 %
139.  Sołectwo Grzegorzowice 0.1 %
140.  Sołectwo Prusinowice 0.1 %
141.  Sołectwo Worowice 0.1 %
142.  Sołectwo Nosów 0.1 %
143.  Sołectwo Stryczowice 0.1 %
144.  Sołectwo Garbacz 0.1 %
145.  Sołectwo Kotarszyn 0.1 %
146.  Sołectwo Milejowice 0.1 %
147.  Sołectwo Piotrów 0.1 %
148.  Sołectwo Sławęcice 0.1 %
149.  Sołectwo Wojciechowice 0.1 %
150.  Sołectwo Czażów 0.1 %
151.  Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2019 kat. główna 0.1 %
152.  Sołectwo Boleszyn 0.1 %
153.  Sołectwo Pękosławice 0 %
154.  Zamówienia powyżej 130 tys zł. kat. główna 0 %
155.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy kat. główna 0 %
156.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
157.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 kat. główna 0 %
158.  Majątek gminy kat. główna 0 %
159.  NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 kat. główna 0 %
160.  Ochrona Danych Osobowych kat. główna 0 %
161.  Konsultacje społeczne kat. główna 0 %
162.  Koordynator ds. dostępności kat. główna 0 %
163.  Informacja publiczna kat. główna 0 %
164.  Zarządzenia 2012 0 %
165.  Nieodpłatna Pomoc Prawna kat. główna 0 %
166.  Elektroniczna Skrzynka Podawcza kat. główna 0 %
167.  321 0 %
168.  marcin3 0 %
169.  marcin9 0 %
170.  eSesja kat. główna 0 %
171.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
172.  nina 0 %
173.  Transmisje obrad RG online kat. główna 0 %
174.  Podstawowe informacje 0 %
175.  test8 0 %
176.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
177.  Uchwały Zarządu 0 %
178.  Centrum Usług Wspólnych w Waśniowie 0 %
179.  Informacja o jakości wody 0 %
180.  Uchwały - 2019 0 %
181.  Zarządzenia 2019 0 %
182.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2019 0 %
183.  Uchwały - 2018 0 %
184.  Interpelacje Radnych Rady Gminy 0 %
185.  Publiczna Szkoła Podstawowa im. mjr Jana Piwnika "Ponurego" w Mominie 0 %
186.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2013 0 %
187.  CUW Waśniów 0 %
188.  Uchwały - 2021 0 %
189.  Zarządzenia 2021 0 %
190.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2021 0 %
191.  Gimnazjum w Waśniowie 0 %
192.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie 0 %
193.  RAPORT O STANIE GMINY 0 %
194.  Uchwały - 2020 0 %
195.  Zarządzenia 2020 0 %
196.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2020 0 %
197.  Protokoły 2019 0 %
198.  Zarządzenia 2018 0 %
199.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2018 0 %
200.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
201.  Skład osobowy Zarządu 0 %
202.  Protokoły 2018 0 %
203.  Zarządzenia 2014 0 %
204.  Uchwały - 2014 0 %
205.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2014 0 %
206.  Karty usług - USC 0 %
207.  Karty usług - ewidencja ludności - dowody osobiste 0 %
208.  Zarządzenia 2013 0 %
209.  Uchwały - 2013 0 %
210.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2012 0 %
211.  Sprawozdania finansowe za 2012 rok 0 %
212.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2015 0 %
213.  Zarządzenia 2015 0 %
214.  Uchwały - 2015 0 %
215.  Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Waśniowie 0 %
216.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2017 0 %
217.  Uchwały - 2017 0 %
218.  Zarządzenia 2017 0 %
219.  Rejestr instytucji kultury 0 %
220.  Posiedzenia Zarządu 0 %
221.  Zarządzenia 2016 0 %
222.  Uchwały - 2016 0 %
223.  BUDŻET GMINY WAŚNIÓW 2016 0 %
224.  Głosowania 0 %
225.  Zaproszenia na sesję 0 %
226.  Uchwały - 2012 0 %
Oficjalna strona www

Urząd Gminy Waśniów
ul. Rynek 24
27-425 Waśniów

tel. (0-41) 2646026
fax (0-41) 2646028

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.