Artykuł pochodzi ze strony: www.wasniow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.wasniow.bip.jur.pl/artykuly/5833

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Waśniowie

Podtytuł: Podinspektor ds. obsługi kasy i opłat za wodę w Urzędzie Gminy w Waśniowie