Artykuł pochodzi ze strony: www.wasniow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.wasniow.bip.jur.pl/artykuly/5770

OGŁOSZENIE

Podtytuł: w sprawie podstawowej kwoty dotacji na jednego ucznia/wychowanka uczęszczającego w 2023 roku do publicznych i niepublicznych placówek oświatowych mających siedzibę na terenie Gminy Waśniów dla których gmina nie jest organem prowadzącym