Artykuł pochodzi ze strony: www.wasniow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.wasniow.bip.jur.pl/artykuly/5747

Uchwała Nr LV/398/2023 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 listopada 2023 roku

Podtytuł: w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Waśniów