Artykuł pochodzi ze strony: www.wasniow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.wasniow.bip.jur.pl/artykuly/5726

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WAŚNIÓW z dnia 17 listopada 2023 roku

Podtytuł: o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie rozbudowy gospodarstwa poprzez budowę obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr ewid. 307, 308, 309 w miejscowości Jeżów