Artykuł pochodzi ze strony: www.wasniow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.wasniow.bip.jur.pl/artykuly/5374

Obwieszczenie Wójta Gminy Waśniów z dnia 20 lutego 2023r.

Podtytuł: o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Waśniów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Studium do pobrania znajduje się >tutaj<