Artykuł pochodzi ze strony: www.wasniow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.wasniow.bip.jur.pl/artykuly/5098

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZŁOŻONE W 2022 ROKU