Artykuł pochodzi ze strony: www.wasniow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.wasniow.bip.jur.pl/artykuly/5058

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH GMINY WAŚNIÓW ZŁOŻONE W 2022 ROKU