Artykuł pochodzi ze strony: www.wasniow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.wasniow.bip.jur.pl/artykuly/4879

Obwieszczenie Wójta Gminy Waśniów z dnia 04 lutego 2022 r.

Podtytuł: o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego