Artykuł pochodzi ze strony: www.wasniow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.wasniow.bip.jur.pl/artykuly/4858

Uchwała Nr XXXVII/258/2021 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 29 grudnia 2021 roku

Podtytuł: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2022 rok