Artykuł pochodzi ze strony: www.wasniow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.wasniow.bip.jur.pl/artykuly/2399

Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 grudnia 2014 roku

Podtytuł: w sprawie powołania Komisji samorządowej ds. rolnictwa, ładu i porządku publicznego, jej składu osobowego oraz określenie zakresu jej działania