Artykuł pochodzi ze strony: www.wasniow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.wasniow.bip.jur.pl/artykuly/2095

Uchwała Nr XLII/223/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 5 grudnia 2013 roku

Podtytuł: w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Waśniów