Artykuł pochodzi ze strony: www.wasniow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.wasniow.bip.jur.pl/artykuly/1952

Uchwała Nr XXXII/159/2013 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 18 stycznia 2013 roku

Podtytuł: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Waśniów na 2013 rok