Artykuł pochodzi ze strony: www.wasniow.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.wasniow.bip.jur.pl/artykuly/1949

Uchwała Nr XXXI/158/2012 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 31 grudnia 2012 roku

Podtytuł: w sprawie uchwalenia „Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Waśniów”