Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

UCHWAŁA NR XXIX/162/2005 RADY GMINY w WAŚNIOWIE z dnia 11 sierpnia 2005 roku

Wyświetl stronę główną » Uchwały - 2005 » Uchwały » UCHWAŁA NR XXIX/162/2005 RADY GMINY w WAŚNIOWIE z dnia 11 sierpnia 2005 roku

Podtytuł: w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Mominie

UCHWAŁA NR XXIX/162/2005
RADY GMINY w WAŚNIOWIE
z dnia 11 sierpnia 2005 roku

w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Mominie

Na podstawie art. 62 ust. 1, 3 i 5b ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty oraz po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych Publicznej Szkoły Podstawowej w Mominie i Gimnazjum w Mominie Rada Gminy w Waśniowie uchwala, co następuje:

§ 1

Tworzy się z dniem 01 września 2005 roku Zespół Szkół w Mominie zwany dalej „Zespołem”.
W skład Zespołu wchodzą:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Mominie;
2) Gimnazjum w Mominie.

§ 2

Zespół obejmuje swoim zasięgiem terytorialnym miejscowości z obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej w Mominie i Gimnazjum w Mominie.
Do obwodu Zespołu należą miejscowości: Momina, Stryczowice, Sławęcice, Boksyce, Garbacz, Jeżów, Mirogonowice, Dobruchna od Nr 1 do 42, Roztylice, Roztylice Nagorzyce, Roztylice Witosławice, Wronów od Nr 14 do 62, Janowice, Kraszków, Milejowice, Worowice.

§ 3

Zespół działa w oparciu o statut, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 4

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Mominie.

§ 5

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Zespołu.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2005 roku.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2023-01-27 10:00

Edycja artykułu - Jacek Barański

2005-08-19 00:00

Dodanie załącznika/ załączników - Jacek Barański

2005-08-19 00:00

Dodanie artykułu - Jacek Barański

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www

Urząd Gminy Waśniów
ul. Rynek 24
27-425 Waśniów

tel. (0-41) 2646026
fax (0-41) 2646028

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.