Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Waśniówczwartek, 27 lutego 2020 r.

imieniny: Liwia, Leonard

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

UCHWAŁA Nr XXII / 126 / 2004 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 14.12.2004r.

Strona główna » Uchwały » Uchwały - 2004 » UCHWAŁA Nr XXII / 126 / 2004 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 14.12.2004r.

Podtytuł: w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Waśniów na 2005 rok.

UCHWAŁA Nr XXII / 126 / 2004
Rady Gminy w Waśniowie
z dnia 14.12.2004r.

w sprawie określenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Waśniów na 2005 rok.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1(Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)

Rada Gminy u c h w a l a, co następuje :


§ 1

Rada Gminy zwalnia od podatku od nieruchomości:
1) Budynki mieszkalne lub ich części nalężące do osób fizycznych i prawnych nie wykorzystywane na działalność gospodarczą.
2) Pozostałe budynki lub ich części nie związane z działalnóśćią gospodarczą inną niż rolnicza należące do osób fizycznych posiadających nieruchomości gruntowe, które w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym nie stanowią gospodarstw rolnych.
3) Budynki lub ich części, budowle oraz grunty:
a ) zajęte przez publiczne jednostki organizacyjne działające w zakresie ochrony zdrowia za wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych przez te jednostki osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej
b ) zajęte na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych za wyjątkiem nieruchomości lub ich części wynajmowanych przez te jednostki osobom trzecim na prowadzenie działalności gospodarczej
c ) zajęte przez jednostki organizacyjne znajdujące się na terenie gminy, działające w formie gminnych instytucji kultury tj. biblioteki, świetlice, ośrodki kultury
d ) zajęte przez jednostki organizacyjne działające w formie udzielania pomocy osobom potrzebującym
e ) zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty stanowiące mienie komunalne nie oddane w posiadanie zależne


§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waśniów


§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie w roku podatkowym 2005.


Przewodniczący Rady Gminy
__________________________
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r. ),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojady ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r. )
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
Źródło informacji: Urząd Gminy Waśniów. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Jacek Barański. Data wprowadzenia: 2005-01-03 13:32:20.
Zatwierdził do publikacji: Jacek Barański. Data publikacji: 2005-01-03 13:32:20.
czytano: 517 razy, id: 63
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2005-01-03
Nowa wiadomość
Jacek Barański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

WAŚNIÓW
Gmina Wiejska, ul. Rynek 24 27-425

tel.: (0-41) 2646026, (0-41) 2646026
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Waśniów 2020