Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Waśniówczwartek, 9 lipca 2020 r.

imieniny: Hieronim, Weronika

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

UCHWAŁA NR XIV/70/2004 z dnia 25 luty 2004 roku

Strona główna » Uchwały » Uchwały - 2004 » UCHWAŁA NR XIV/70/2004 z dnia 25 luty 2004 roku

Podtytuł: w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Waśniowie


UCHWAŁA NR XIV/70/2004
RADY GMINY w WAŚNIOWIE
z dnia 25 luty 2004 roku

w sprawie określenia obwodu Gimnazjum w Waśniowie

Na podstawie art. 17 ust. 4 i art. 58 pkt 2 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 roku Nr 106 poz. 496, z 1997 roku Nr 28 poz. 153, Nr 141 poz. 943, z 1998 roku Nr 117 poz. 759, Nr 162 poz. 1126, z 2000 roku Nr 12 poz. 136, Nr 19 poz. 239, Nr 48 poz. 550, Nr 104 poz. 1104, Nr 122 poz. 1320, Nr 120 poz. 1268, z 2001 roku Nr 111 poz. 1194, Nr 144 poz. 1615, z 2002 roku Nr 41 poz. 362, Nr 141 poz. 1185, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1683, z 2003 roku Nr 6 poz. 65, Nr 137 poz. 1304, Nr 128 poz. 1176, Nr 137 poz. 1304, Nr 203 poz. 1966) oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Waśniowie uchwala, co następuje:

§ 1

Gimnazjum w Waśniowie zostało utworzone przez Radę Gminy w Waśniowie uchwałą Nr I/5/99 z dnia 05 marca 1999 roku.

§ 2

Gimnazjum w Waśniowie jest jednostką organizacyjną o strukturze klas I – III.§ 3

Do obwodu szkoły należą miejscowości: Waśniów, Strupice, Śnieżkowice, Zajączkowice, Pękosławice, Prusinowice, Piotrów, Czajęcice, Dobruchna od Nr 1 do 18 oraz od Nr 43 do 58, Wojciechowice, Zagaje Grzegorzowskie, Nosów, Nosów Kolonia, Kotarszyn, Czażów, Boleszyn, Nowy Skoszyn, Sarnia Zwola, Grzegorzowice, Wronów od Nr 1 do 13.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie Gminy.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 września 2004 roku.
Źródło informacji: Urząd Gminy Waśniów. Data utworzenia: ---.
Wprowadził do systemu: Jacek Barański. Data wprowadzenia: 2004-06-24 09:31:57.
Zatwierdził do publikacji: Jacek Barański. Data publikacji: 2004-06-24 09:31:57.
czytano: 1652 razy, id: 1759
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2004-06-24
Nowa wiadomość
Jacek Barański

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

 Newsletter

WAŚNIÓW
Gmina Wiejska, ul. Rynek 24 27-425

tel.: (0-41) 2646026, (0-41) 2646026
e-mail:

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Waśniów 2020